Türkiye Sanal Havacılık Forumu

Registration AgreementTürkiye Sanal Havacılık Forumu Üyelik Sözleşmesi ve Kuralları

Forum üyeliği için gerçek AD SOYAD ve IVAO ID ya da VATSIM belirtilmek zorundadır.

Nick kabul edilmemektedir. Kullanıcı adınızı büyük harflerle Türkçe karakter kullanmadan ISMINIZ "boşluk" SOYADINIZ şeklinde giriniz.
Real Name and surname, and valid IVAO ID or VATSIM ID is mandatory for all applications.

Nick or fake names are not authorized. You must set your username by using capitals and english characters only as NAME "space" SURNAME.
1. Taraflar

a) https://trsanalhavacilik.com internet sitesi bundan böyle “Türkiye Sanal Havacılık Forumu” olarak anılacaktır.

b) https://trsanalhavacilik.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Türkiye Sanal Havacılık Forumu’ndan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üyelik yaşı 18’dir. Bu yaşın altında olanlar özel mülakat ve/veya yazılı muvafakâtname ile kabul edilir.

3.2. Üye, gerçek AD ve SOYAD, geçerli bir elektronik posta hesabı ve geçerli bir IVAO ID ya da VATSIM ID kullanmak zorundadır.

3.3. Üye, başvuru esnasında bütün kullanıcı bilgilerini tam, eksiksiz ve doğru beyan etmek zorundadır. Aksi halde üyelik onaylanmaz, tespiti halinde üyeliğe son verilir.

3.4. Üye, https://trsanalhavacilik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Türkiye Sanal Havacılık Forumu’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.5. Üye, Türkiye Sanal Havacılık Forumu tarafından kendisine verilmiş veya kendi belirlemiş olduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Türkiye Sanal Havacılık Forumu’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Türkiye Sanal Havacılık Forumu’nun sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.6. Üye https://trsanalhavacilik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.7. Üye, https://trsanalhavacilik.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.8. Üye; yasal ve ahlaki nedenlerden dolayı “ILLEGAL COPY, CRACK, WAREZ, HACKING” olarak tabir edilen içeriğe sahip paylaşım yapmamayı, ticari niteliği olan ürünlerin yasal olmayan yollardan elde edinileceğine dair önerilerde ve paylaşımlarda bulunmamayı, şifre kırıcı “crack” seri numaraları veya bunları elde etmeye yardımcı yazılımlar ile ilgili paylaşımlarda bulunmamayı, bu tür içeriklere sahip olan paylaşımların derhal silineceğini ve üyeliğinin sonlandırılacağını kabul ve taahhüteder.

3.9. https://trsanalhavacilik.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Türkiye Sanal Havacılık Forumu’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Türkiye Sanal Havacılık Forumu’nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.10. Türkiye Sanal Havacılık Forumu, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, https://trsanalhavacilik.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Türkiye Sanal Havacılık Forumu’ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.11. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.12. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Türkiye Sanal Havacılık Forumu’nu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Türkiye Sanal Havacılık Forumu’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.13. Türkiye Sanal Havacılık Forumu’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Türkiye Sanal Havacılık Forumu’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.14. https://trsanalhavacilik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Türkiye Sanal Havacılık Forumu mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.15. Türkiye Sanal Havacılık Forumu tarafından https://trsanalhavacilik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.16. Türkiye Sanal Havacılık Forumu’nun virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Türkiye Sanal Havacılık Forumu’na girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17. Türkiye Sanal Havacılık Forumu, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Türkiye Sanal Havacılık Forumu’nda kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.18. Türkiye Sanal Havacılık Forumu, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.19. Türkiye Sanal Havacılık Forumu, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Türkiye Sanal Havacılık Forumu tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Türkiye Sanal Havacılık Forumu üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.5. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


Turkey Virtual Aviation Forum Membership Agreement and Rules


1. Nick or fake names are not authorized. You must set your username by using capitals and english characters only as NAME "space" SURNAME.

2. Real name and surname, and valid IVAO ID or VATSIM ID is mandatory for all applications.

3. Your age must be at least 18 or above otherwise special approval is mandatory by administrator.

4. By using this forum, you agree that:


- You will not insult anyone and you will use proper language in the community.

- You will not advertise anything with commercial purposes.

- You will not attempt spam, flood or attempt any other disturbing actions.

- The posted items reflect the ideas of the person posted NOT the owner or the staff of the forum so you are fully responsible for your posts.


Privacy Policy

A privacy policy has not been created for this forum.